Profesionalno djelovanje obuhvata obradu artefakta od konstatacije stanja na osnovu  savremenih dijagnostičkih metoda preko izrade relevantne naučne projektne dokumentacije do realizacije konzervatorskih, restauratorskih i dokumentalističkih projekata in situ ili u profesionalno opremljenom ateljeu.

 Djelokrug rada

  • Umjetničke slike (recentni i istorijski artefakti štafelajskog slikarstva svih formata)
  • Polihromne drvene  skulpture i reljefi 
  • Artefakti na papiru
  • Freske 
  • Artefakti od metala i plemenitih metala
  • Skulpture od kamena i kamena plastika