Sveta porodica, XVIII vijek, fra Tomo Saletić

Franjevački samostan u BiH

 

 

Strijelci, Petar Šain

privatno vlasništvo

   

 

Pieta, muzeološka datacija XVI vijek

Franjevački samostan u BiH

 

 

Bahaudin Selmanović

privatno vlasništvo

 

 

Srce Isusovo

Franjevački samostan u BiH