Restaurator – stručni saradnik u Umjetničkoj galeriji BiH od 2001. do 2016. godine. Realizator programa praktične nastave u oblasti restauracija - konzervacija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu od 2002. do 2012. godine. Koordinator internacionalnih projekata koje su ALU i UGBiH realizovale kroz projekt „Evropski most“ sa Slovenijom, Francuskom, Austrijom i Japanom.  

 

Samostalna profesionalna restauratorska djelatnost

 

 • Resturacija polihromne drvene skulpture „Pieta“ - Franjevački samostan Fojnica
 • Resturacija tri polihromne drvene skulpture Župa Uznesenja Marijina Uskoplje 
 • Konzervatorsko restauratorski tretman kompletne postavke retrospektivne izložbe Behaudina Selmanovića u Bošnjačkom institutu, Sarajevo (40 slika)
 • Resturacija slike Sveta obitelj, XVIII vijek - Franjevački samostan Fojnica
 • Restauracija tri umjetničke slike iz fundusa Muzej Sarajevo
 • Restauracija dvije umjetničke slike u vlasništvu Vlade Kantona Sarajevo
 • Obrada kolekcije FDS Sarajevo
 • Resturacija slika iz kolekcije FDS Sarajevo
 • Restauracija umjetničkih slika iz fundusa Historijski muzej Sarajevo 2014-15. (52 slike)
 • Obrada kolekcije BIHAMK Sarajevo
 • Obrada legata Envera Krupića u depadansu Gradske galerije Bihać
 • Resturacija pet slika iz fundusa franjevačkog samostana u Tuzli od čega dvije sa liste zaštićenih spomenika kulture BiH
 • Konzervacija i restauracija umjetničkih slika iz fundusa Umjetnička galerija BiH, preko 70 slika
 • Resturacija četrnaest slika iz Župne crkve u Kruščici kod Nove Bile
 • Konzervatorsko-restauratorski tretman preko devedeset slika iz privatnih zbirki u BiH
 • Restauracija tri rukom pisane knjige od čega jedna iz 1780. g. iz fundusa Franjevački samostan Guča Gora
 • Resturacija 28 reljefa (župne crkve Vitez i Novi Travnik)
 • Resturacija osam polihromnih skulptura od čega najstarija iz XVIII v. (Krušćica)
 • Resturacija petnaest bakarnih reljefa (Grgić) 
 • Resturacija freske u samostanu Guča Gora (Dulčić)